Santa Madrona

Dades

Adreça
C/Tapioles 10
08004 Barcelona
Telèfon
93 441 22 62
Santa Madrona

La parròquia

Despatx parroquial
Horari de misses