Sant Pere Claver

Dades

Adreça
C/Palaudàries 23
08004 Barcelona
Telèfon
93 441 80 07
Correu electrònic
santpere162@arqbcn.org
Arxiprestat
http://ramblapoblesec.org
Sant Pere Claver

La parròquia

Despatx parroquial
Horari de misses