Sant Joaquim, de Santa Coloma de Gramenet

Dades

Adreça
C/Cultura 28 bxs
08922 Santa Coloma de Gramenet
Telèfon
722 473 955
Correu electrònic
santjoaquim694@arqbcn.org
Sant Joaquim, de Santa Coloma de Gramenet

La parròquia

Despatx parroquial
Horari de misses