Sant Agustí

Dades

Adreça
C/Pl. Sant Agustí 2
08001 Barcelona
Telèfon
93 318 38 63
Mòbil
659 475 569
Correu electrònic
santagusti52@arqbcn.org santagustiraval@gmail.com
Sant Agustí

La parròquia

Despatx parroquial
Horari de misses
Activitats pastorals