Mare de Déu de Lourdes

Dades

Adreça
C/Font Honrada, 33
08004 Barcelona
Telèfon
93 423 86 55
Correu electrònic
lurdespoblesec@gmail.com
Arxiprestat
http://ramblapoblesec.org
Mare de Déu de Lourdes

La parròquia

Despatx parroquial
Horari de misses