Valoració tècnica sobre la instrucció del Papa abolint el secret pontifici als casos de violència sexual i abús de menors

17 desembre, 2019 - 
Església de Barcelona

L’Arquebisbat de Barcelona vol traslladar a l’opinió pública la valoració del vicari judicial, Mn. Santiago Bueno, sobre la decisió del papa Francesc d’abolir el secret pontifici sobre les denúncies, els processos i les decisions relatives als delictes esmentats en el primer article del motu proprio Vós estis lux mundi, fet públic aquest migdia per la Santa Seu. Aquests es refereixen als casos de violència i d’actes sexuals comesos sota amenaça o abús d’autoritat, casos d’abús de menors i de persones vulnerables, casos de pornografia infantil, casos de no denúncia i encobriment dels abusadors per part dels bisbes i superiors generals dels instituts religiosos.

Mn. Santiago Bueno ha destacat que “en aquest cas s’està aixecant el secret sobre els delictes més greus, els abusos contra menors i persones en situació de desemparament. Això significa que les parts que actuïn en un procediment no estan obligades a guardar el secret, és a dir, que poden explicar-ho a d’altres. Fins ara aquells que declaraven o testificaven se’ls demanava que guardessin aquest secret”. Mn. Bueno ha detallat que el secret judicial continua vigent, i ha volgut deixar molt clar que “el secret pontifici no té res a veure amb el secret de confessió”.