Decret de 7 d’abril de 1987, l’ús del català en algunes activitats pastorals

SOBRE L’ÚS DEL CATALÀ EN ALGUNES ACTIVITATS PASTORALS

DECRET. — Barcelona, 7 d’abril de 1987.

Per tal d’aplicar l’Exhortació pastoral del Sr. Cardenal-Arquebisbe de Barcelona, «Contribució de l’Església a la normalització de la llengua catalana», de 8 de desembre de 1986, a alguns aspectes de l’activitat pastoral; escoltat el Consell presbiteral, establim el següent:

1. — Els noms dels batejats s’inscriuran en el llibre de baptismes en la llengua que determinin els pares de l’infant batejat o bé el batejat adult, però hauran de coincidir amb la inscripció feta en el Registre Civil.

2. — Les inscripcions ja efectuades en els llibres sacramentals on consti el nom de l’interessat en castellà, a petició d’aquest poden esmenar-se per tal que figuri el nom en llengua catalana, en la forma establerta per a les esmenes de partides.

3. — Les partides sacramentals que se sol·licitin es poden lliurar fent-hi constar el nom de l’interessat en català, a petició d’aquest i indicant explícitament en les partides que és traducció del nom original castellà.

4. — La llegenda dels segells oficials dels organismes de la Cúria diocesana i de les parròquies serà en català, així com les retolacions amb el nom d’aquells organismes i parròquies.

5. — Les cartelleres d’anuncis dels cancells dels temples i dependències parroquials inclouran els continguts escrits en llengua catalana i també en castellà, si a judici del responsable de la parròquia, és necessari per a la correcta comprensió dels feligresos.

EL VICARI GENERAL,
Lluís Martínez i Sistach

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *