Decret de 2 de gener de 1985, autorització per la celebració de vàries misses

DECRET AUTORITZANT LA CELEBRACIÓ DE VÀRIES MISSES

Barcelona, 2 de gener de 1985

Pel present, en aplicació del que preveu el cànon 905, paràgraf 2 del C.l.C., concedim a tots el sacerdots autorització per a celebrar dues misses el mateix dia i, sempre que ho exigeixi una necessitat pastoral, tres misses els diumenges i festes de precepte.

Així mateix, en ús de les facultats especials concedides per a rescripte de la Sagrada Congregació per als Sagraments i el Culte Diví de 28 de maig de 1984, concedim:

– Autorització per a celebrar tres misses els dies laborables a tots els sacerdots amb responsabilitat parroquial, sempre que ho exigeixi una necessitat pastoral.
– Autorització per a celebrar quatre misses els diumenges i dies de precepte als sacerdots que tinguin confiades dues o més parròquies, sempre que ho exigeixi una necessitat pastoral. Els altres sacerdots, per a poder fer ús d’aquesta facultat, hauran de sol·licitar-ho al Vicariat General.

Ho decreta i firma l ‘Emm. i Rvdm. Sr. Cardenal-Arquebisbe de Barcelona.

+ NARCÍS JUBANY,
Cardenal-Arquebisbe de Barcelona
Per manament del Sr. Cardenal-Arquebisbe
Jaume Traserra,
Secretari General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *