Decret de 10 de maig de 1989, constitució de la Pastoral penitenciaria

CREACIÓ DEL DEPARTAMENT DE PASTORAL PENITENCIÀRIA DECRET.

Barcelona, 10 de maig de 1989.

Donada la importància i les característiques peculiars de la pastoral penitenciària, i volent donar-li identitat pròpia i continuïtat en la seva acció;

PEL PRESENT instituïm el DEPARTAMENT DE PASTORAL PENITENCIÀRIA dins el Secretariat Diocesà per als Marginats, el qual tindrà les finalitats que a continuació s’assenyalen i serà dirigit per un responsable nomenat pel Rvdm. Prelat diocesà. Ho decreta i firma l’Emm. i Rvdm. Sr. Cardenal-Arquebisbe.

+ NARCÍS JUBANY,
Cardenal-Arquebisbe de Barcelona
Per manament del Sr. Cardenal
Josep Ramon Pérez,
Notari-Canceller

Departament de Pastoral Penitenciària

El Departament de Pastoral Penitenciària, constituït dins el Secretariat Diocesà de Pastoral de la Marginació, té com a objectiu el coordinar, potenciar i animar tots aquells serveis i persones, que com a membres de l’Església diocesana treballen o volen treballar en la pastoral penitenciària: presons, reinserció social, prevenció, atenció als ex-presos, familiars, rehabilitació, etc.
Amb la seva tasca es proposa estimular el compromís cristià amb el món marginat penitenciari.

Objectius específics

Són objectius immediats del Departament:

— Elaborar una relació de tots els serveis que actualment estan treballant en aquest camp pastoral;

— Descobrir aquells camps de la problemàtica penitenciària, no atesos o menys atesos, per tal de denunciar-los i oferir propostes o alternatives d’acció;

— Animar, informar, canalitzar, coordinar i oferir suport tècnic a aquells que treballen en aquest camp pastoral.

Responsable del departament

El responsable del departament serà nomenat pel Sr. Arquebisbe de Barcelona, a proposta del Responsable del Secretariat diocesà de pastoral de la marginació, per una duració de tres anys renovables, i formarà part de la permanent del Secretariat diocesà de pastoral de la Marginació.

Funcionament intern

El responsable del Departament nomenarà sis vocals d’entre les persones representatives i vinculades al treball del Departament, per una duració de tres anys renovables, amb visita a constituir el seu Consell Permanent.

Reunions generals

El Responsable del Departament convocarà periòdicament totes aquelles persones que treballen en la pastoral penitenciària per a reflexionar junts i acordar les línies que hauran d’orientar el seu treball. El Responsable del Departament participarà en la permanent del Secretariat diocesà de pastoral de la marginació.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *