Decret 7/99 de 2 de febrer de 1999, pastoral vocacional depenent del Rector del Seminari

DECRET 07/99. – Barcelona, 2 de febrer de 1999

A fi de donar unitat a tota la línia pastoral en el foment, promoció i formació de les vocacions sacerdotals d’aquest Arquebisbat;
PEL PRESENT, disposem el següent:

1. Que la Delegació diocesana de pastoral vocacional, creada en virtut del nostre decret de 17 de juny de 1994, depengui des d’ara directament i exclusiva del Sr. Rector del Seminari Conciliar.

2. Nomenem el Sr. Rector del Seminari, Rvd. Sr. Francesc Prieto i Rodríguez, pel càrrec de Delegat episcopal de pastoral vocacional.

3. Pertoca al Sr. Rector del Seminari elaborar, amb el nostre vistiplau, un programa d’acció pastoral amb l’objectiu de promoure el desvetllament i ¡’acompanyament de les vocacions al ministeri ordenat, amb la col·laboració deguda de les entitats diocesanes que incideixen en la pastoral de la joventut.

Ho decreta i firma l’Emm. i Rvdm. Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona.

+ Ricard M. Card. Carles, Arquebisbe de Barcelona
Per manament del Sr. Cardenal Arquebisbe:
P. Enric Puig i Jofra, Sl, Secretari general i Canceller

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *