Decret 6/02 de 25 de gener de 2002, institució Comissió Diocesana de Centres Culturals Catòlics

Decret 06/02. Barcelona, 25 de gener de 2002

Tenint en compte l’existència a l’Arxidiòcesi de Barcelona de nombrosos centres parroquials i altres entitats culturals confessionals que desenvolupen una tasca cultural, recreativa i apostòlica important;
Atès que la creació d’un organisme diocesà que en pugui vetllar la coordinació i la promoció pot ser un mitjà eficaç per dur-ho a terme;

PEL PRESENT DECRET instituïm la Comissió Diocesana de Centres Culturals Catòlics a l’interior de la De legació general d’apostolat seglar, els objectius i funcionament de la qual s’especifiquen en el document que segueix el present decret.

Ho decreta i firma l’Emm. i Rvdm. Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona.

+ Ricard M. Card. Carles, Arquebisbe de Barcelona
Per manament del Sr. Cardenal Arquebisbe:
Salvador Cristau Coll, prev., secretari general i canceller

 

Comissió Diocesana de Centres Culturals Catòlics

Objectius i funcionament

La Comissió Diocesana de Centres Culturals Catòlics és l’organisme diocesà responsable dels centres parroquials i altres entitats culturals confessionals.

La Comissió estarà formada per director, secretari, vocals entre els quals hi haurà un representant del Secretariat d’associacions i fundacions de l’Arquebisbat i un representant de cada una de las demarcacions, i un consiliari.

Són funcions específiques de la comissió, salvada sempre la justa autonomia dels centres:

1. Conèixer i recopilar documentació sobre els centres culturals catòlics existents a l’Arxidiòcesi.

2. Coordinar els diversos centres en les seves activitats apostòliques, culturals i recreatives. Promourà reunions dels dirigents amb vista a la formació, reflexió, intercanvi d’experiències, col·laboracions, etc.

3. Promoure una major qualitat de les activitats culturals i recreatives.

4. Tenir cura de la dimensió formativa i evangelitzadora dels centres, així com vetllar perquè tinguin consiliari i els convocarà a reunions d’intercanvi i formació. Oferirà activitats formatives als centres.

5. Promoure que els moviments diocesans de laics siguin coneguts i oferts en els centres.

6. Sensibilitzar els rectors i les comunitats cristianes sobre el valor de la cultura, de manera que es tingui sempre present en la pastoral ordinària. Promourà també el coneixement de la importància educadora i evangelitzadora dels Centres culturals catòlics.

7. Promoure que els centres tinguin una relació estreta amb la parròquia corresponent.
La comissió no tindrà la responsabilitat directa sobre temes jurídics, fiscals, immobiliaris, econòmics, patrimonials.

8. El Secretariat diocesà de fundacions i associacions és responsable de la vigilància i protectorat, així com de l’assessorament jurídic sobre la creació i el funcionament dels centres culturals catòlics, donat que són associacions.

9. Els altres temes esmentats (no estrictament culturals, recreatius i pastorals) seran responsabilitat dels corresponents organismes ordinaris diocesans responsables.

10. La Comissió Diocesana de Centres Culturals Catòlics derivarà a altres instàncies els temes que no li són propis, però en serà sempre informada i donarà el seu parer a fi que les actuacions tècniques i professionals vagin d’acord amb les pastorals i d’animació cultural.

Barcelona, 25 de gener de 2002

Aprovat pel Sr. Cardenal Arquebisbe
Salvador Cristau Coll, prev., secretari general i canceller

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *