Decret 35/94 de 17 de juny de 1994, institució de la Delegació Diocesana de Pastoral Vocacional

DECRET 35/94. – Barcelona, 17 de juny de 1994

La vocació al sacerdoci i a la vida religiosa ha estat sempre considerada a l’Església com un do de Déu al seu Poble. Aquest do de Déu, del tot gratuït, no eximeix de la col·laboració per part de tots els membres de l’Església. El deure de fomentar les vocacions afecta tota la comunitat cristiana (Concili Vaticà n, Decret sobre la formació sacerdotal, OT 2);

Tanmateix, és deure dels bisbes promoure i impulsar les vocacions, així com suscitar i sostenir totes aquelles iniciatives que les fomentin, sobretot mitjançant les obres instituïdes per a aquesta finalitat (c. 233,1 del CIC);

Per tot això, a tenor del que estableix el Codi de Dret Canònic i l’Exhortació apostòlica del papa Joan Pau II sobre la formació dels sacerdots en la situació actual «Pastores dabo vobis» (cf. cap. IV);

PEL PRESENT, erigim a l’Arxidiòcesi de Barcelona la Delegació diocesana de Pastoral Vocacional amb l’objectiu de promoure, dins la pastoral ordinària i a través d’altres mitjans, el desvetllament i l’acompanyament de vocacions a la vida d’especial consagració i, de forma particular, les vocacions al ministeri ordenat.

Per portar a terme la seva tasca, la Delegació de Pastoral Vocacional treballarà en estreta col·laboració amb les Delegacions diocesanes de Joventut, de Catequesi i de Pastoral Familiar.

Ho decreta i firma l’Excm. i Rvdm. Sr. Arquebisbe de Barcelona.

+ Ricard-Maria Carles, arquebisbe de Barcelona
Per manament del Sr. Arquebisbe:
Josep-Ramon Pérez, canceller-secretari

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *