Decret 27/18 de 2 de novembre de 2018, nou llibre de baptismes

DECRET 27/18. Barcelona, 2 de novembre de 2018.

Atès que el cànon 877 § 1 del Codi de Dret Canònic ordena que «el rector del lloc on se celebra el baptisme ha de consignar en el llibre dels batejats, acuradament i sense demora, els noms dels batejats», i que el cànon 535 § 1 confia al bisbe diocesà que dicti les normes referents als llibres parroquials;

Considerant que el model de Llibre de baptismes fins ara vigent a la nostra Arxidiòcesi presentava certs inconvenients, alhora que les possibilitats tecnològiques actuals permeten formes més àgils de certificar els baptismes celebrats;

Hem cregut oportuna la renovació dels llibres de baptismes, tot adaptant-los a aques­tes necessitats i corregint els inconvenients assenyalats.

PEL PRESENT decret, aprovem el model de Llibre de baptismes que s’hi adjunta, el qual entrarà en vigor el proper dia primer de gener de 2019.

Ho decreta i firma l’Emm. i Rvdm. Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona.

+ Card. Joan Josep Omella Omella

Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Cardenal Arquebisbe

Màrion Roca Sagués

Secretaria General i Cancellera

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *