Decret 1/23 de 23 gener de 2023, Consell Presbiteral, modificació art. 15 Estatuts

DECRET 01/23. Barcelona, 23 de gener de 2023

A fi i efecte de constituir el nou Consell Presbiteral de l’Arxidiòcesi de Barcelona i atesa la conveniència que l’esmentat Consell disposi d’una millor adequació als nous temps;

PEL PRESENT decret, d’acord amb el que preveu el cànon 496 del Codi de Dret Ca­nònic, aprovem l’esmena incorporada a l’article 15 dels estatuts del Consell Presbiteral de l’Arxidiòcesi de Barcelona, la redacció definitiva del qual queda fixada de la manera següent:

Article 15

  1. Els membres elegits i els designats directament pel Bisbe diocesà exerceixen la seva funció per un període de quatre anys, i poden ser reelegits i designats de nou indefinidament.
  2. Passats els quatre anys, llevat dels casos que preveu l’article 18, el Consell Presbiteral continua exercint les seves funcions pròpies fins que no es constitueixi un nou Consell.

Ho decreta i signa l’Emm. i Rvdm. Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona.

+ Card. Joan Josep Omella Omella

Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Cardenal Arquebisbe

Màrion Roca Sagués

Secretària General i Cancellera

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *