Comunicació i directori de 6 de maig de 1975, mòduls llibres sacramentals

Nous mòduls pels llibres sacramentals

 

Comunicació del Sr. Cardenal-Arquebisbe

Barcelona, 6 de maig del 1975

Benvolguts sacerdots: Moltes persones m’han manifestat reiteradament tant la conveniència d’establir nous mòduls pels llibres sacramentals, com la necessària simplificació dels «duplicats», que cada any les parròquies han de lliurar a l’Arxiu Diocesà. Raons molt poderoses d’ordre pastoral, jurídic i històric demostren la importància dels «llibres sacramentals». Certament, els antics mòduls d’inscripció i el vell sistema de duplicats necessitaven una reforma a fons. Cal un sistema més àgil i una adient codificació de les dades arxivístiques contingudes en els esmentats llibres.

Per l’estudi de tots els aspectes implicats en aquestes iniciatives, fou confiat a l’Arxiu Diocesà i al Vicariat General l’encàrrec d’elaborar un projecte adequat. Aquest, després de fetes diverses consultes a nivell de parròquies i fins i tot de la Conferència Episcopal de la Província Eclesiàstica Tarraconense, fou presentat als Consells Episcopal i Presbiteral de l’Arxidiòcesi, en les reunions dels dies 24 i.25 d’abril, respectivament. Ambdós manifestaren llur conformitat.

Per això no he volgut esperar més temps per autoritzar a les parròquies l’ús dels nous llibres sacramentals i dels nous formularis de certificacions, així com poder emprar la llengua catalana en la complementació dels mateixos. D’avui endavant regiran les normes següents:

  1. Queden aprovats els llibres sacramentals i d’exèquies en els seus nous mòduls, tal com es publiquen a continuació de la present comunicació.
  2. També s’autoritza la inscripció i transcripció de partides en llengua catalana, segons els mòduls i formularis que a continuació es publiquen.
  3. En substitució dels duplicats, que cada any cal que els rectors de les parròquies lliurin a l’Arquebisbat, s’autoritza la microfilmació per part de l’Arxiu Diocesà de les inscripcions sacramentals. Les parròquies enviaran cada any a l’Arxiu Diocesà una fitxa degudament complimentada, que servirà a aquest de fitxer-índex. La microfilmació serà feta cada any en el mes de febrer i es realitzarà o bé a les mateixes parròquies o en el lloc que els arxiprestos determinin, prèvia notificació a l’Arxiu Diocesà.
  4. Els rectors de les parròquies, aquest any, podran inscriure i transcriure les partides sacramentals i d’exèquies segons els nous mòduls i formularis. En el pròxim any 1976, serà obligatori emprar íntegrament el nou sistema, segons s’indica en el «Directori» elaborat per l’Arxiu Diocesà.
  5. La conclusió d’un llibre sacramental antic caldrà que consti en el mateix llibre, mitjançant l’oportuna diligència.

Ben vostre,

+ NARCÍS JUBANY,

Cardenal-Arquebisbe de Barcelona

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *