Carta episcopal de 8 de gener de 2020, visita pastoral

Carta amb motiu de la Visita Pastoral a l’Arxiprestat de la Cisa i calendari

Barcelona, 8 de gener de 2020         ,

«Fou a Antioquia on per primera vegada els deixebles van rebre el nom de cristians» (Fets 11,26)

Carta del Card. Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona, amb motiu de la Visita pastoral a l’Arxiprestat de la Cisa

Benvolguts germans i germanes en el Senyor, membres de tot el Poble sant de Déu que peregrina a l’arxidiòcesi de Barcelona i, mes concretament, a les comunitats par­roquials de l’Arxiprestat de la Cisa:

El motiu d’aquesta carta és manifestar-vos la meva voluntat i la dels bisbes auxiliars, tenint en compte cl parer del Consell Episcopal, de dur a terme una Visita pastoral al vostre arxiprestat aquest any 2020, que tot just acabem d’iniciar.

El calendari d’aquesta Visita pastoral ha estat elaborat conjuntament per l’arxiprest i i els rectors de les vostres comunitats parroquials. Acompanyem aquesta carta amb una , còpia del calendari d’activitats, reunions i celebracions previstes per als propers mesos.

Què és una Visita pastoral!

La Visita pastoral és un dels mitjans que possibilita un encontre personal dels i bisbes amb els preveres i amb altres fidels del Poble de Déu. És una manera per poder conèixer-nos millor i ajudar-nos de forma més concreta en la vida de fe i en la pràctica cristiana. La Visita pastoral també serveix per veure més de prop el funcionament de les estructures i els instruments destinats al servei pastoral, i comprovar fins a quin punt són eficaços i ajuden a aconseguir els fins que els són propis: és a dir, que en veritat siguin una «via adequada per a l’evangelització del món actual» (Evangelii Gaudium, 27).

D’una banda, el que busquem amb la Visita pastoral és la trobada dels bisbes amb les comunitats parroquials i amb les altres realitats eclesials i socials que existeixen al vostre arxiprestat, per poder animar, celebrar, proposar i acordar pistes de futur, rea­listes i adequades a cada comunitat, perquè puguem «renovar Li nostra adhesió personal a Crist, anunciar-lo de manera nova, promoure el primer anunci en ambients on la fe cristiana encara no ha arrelat o s’ha extingit» {Pla Pastoral, eix 1 r).

D’altra banda, la Visita pastoral és una gran experiència eclesial: totes les comunitats, així com totes les vocacions i carismes, ens trobem amb ei pastor de la diòcesi per pregar i caminar junts, per viure una experiència fraterna. per treballar pastoralment en conjunt.

La Visita pastoral no és una auditoria, com si fos una revisió empresarial. Es, sobretot, una experiència de comunió, com la que va viure l’apòstol Bernabé, que va ser enviat a Antioquia i quan va veure els fruits de la gràcia de Déu se’n va alegrar i encoratjava tots els germans a mantenir-se fidels al Senyor (cf. Fets 11,23). Així, els bisbes volem visitades vostres comunitats per descobrir-hi i reconèixer-hi els fruits de la gràcia de Déu presents i encoratjar-vos a mantenir-vos atents a Jesucrist.

Per això, us animo a començar la Visita pastoral fent una lectio divina d’aquests fets esdevinguts a Antioquia, on precisament els deixebles van rebre per primera vegada el nom de «cristians», tal com diu la frase que encapçala aquesta carta. ¿o no és aquest un dels principals objectius de la Visita pastoral: prendre consciència del que significa per a la nostra vida el nom de «cristians»? Com serà aquesta Visita pastoral?

La nostra Visita pastoral al vostre arxiprestat voldria tenir molt en compte els criteris de conversió pastoral que el papa Francesc ens està proposant en cl conjunt del seu magisteri i, molt especialment, en l’Exhortació Evangelii Gaudium.

  • Com a bisbe diocesà m’encantaria poder estar present en totes les trobades i reuni­ons, però en una arxidiòcesi com Barcelona la meva agenda és molt complexa i, per tant, no em serà possible ser en tots els encontres. Com que vivim una experiència de fraternitat i de treball en equip amb els bisbes auxiliars, la Visita pastoral també la viurem en equip. En molts d’encontres i celebracions us trobareu amb el bisbe auxili­ar, però en d’altres, especialment els arxiprestals, procuraré ser-hi jo.
  • Volem que aquesta Visita pastoral sigui una experiència sinodal, de caminar junts, de compartir reptes, necessitats i experiències pastorals. Per això, us convido a aplegar-vos, responsables i agents dels diferents sectors, per trobar sinergies, per caminar cap a una pastoral de conjunt i per poder anunciar l’Evangeli de Jesucrist. La Visita pastoral ha de ser una experiència de sortir de la comoditat i seguretat de la meva parròquia o el meu grup i anar a l’encontre de l’altre, amb el cor obert, disposat a deixar-se sorprendre.
  • Caldrà tenir molt present el Pla Pastoral. Haurem de comprovar com caminem entre tots, amb tots i per a tots vers aquesta desitjada conversió pastoral, que passa, en primer Hoc, per un canvi d’actituds que neix de l’encontre personal amb el Senyor de cada un dels cristians: és a dir, de tu i de mi.
  • Esperem queia Visita pastoral ajudi cada comunitat cristiana que viu i treballa en un mateix entorn a assumir compromisos més concrets i avaluables en un futur proper.
  • Durant aquesta Visita pastoral us voldríem animar i ajudar a respondre als reptes que tenim, amb l’ajut i amb la guia de les diferents delegacions, secretariats i altres serveis de la nostra arxidiòcesi.

Ja veieu que la Visita pastoral pot ser un kairós, is a dir, un temps de gràcia, un mo­ment molt significatiu de comunió fraterna, de sentir-nos Església diocesana, Poble de Déu, Temple espiritual format per pedres vives, on tots els dons que rebem de l’Esperit els posem al servei i per a l’edificació de tota la gran família de Déu.

Els bisbes auxiliars i jo us animem perquè us prepareu personalment i comunitàriament a viure aquesta Visita pastoral amb gran alegria. Així mateix us demanem que amb la millor disposició realitzeu els treballs afegits a la vostra tasca quotidiana, com respondre uns qüestionaris necessaris per a la preparació prèvia. Us encomano a la intercessió maternal de la nostra Mare i Senyora, Santa Maria de h Cisa, perquè puguem sortir a trobar els nostres germans com va fer ella, que va anar cap a la casa d’Elisabet.

Germans i germanes, prego al Senyor que us beneeixi i acompanyi a tots.

Amb tot el meu afecte i gratitud!

+ Card. Joan Josep Omella Omeila

Arquebisbe de Barcelona

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *