Missionera


Les Obres Missionals Pontifícies (OMP) són el principal instrument de l’Església catòlica per atendre les grans necessitats amb què es troben els missioners en la seva tasca d’evangelització per tot el planeta terra.

A més, les OMP ofereixen un servei constant de recolzament espiritual i material perquè els missioners i les missioneres puguin anunciar l’Evangeli i col·laborar amb el desenvolupament personal i social del poble on realitzen la seva tasca.

Milers i milers de persones d’arreu del món, es converteixen en altaveus del missatge i de l’amor de Déu. A dia d’avui, un total de 614 missioners catalans (preveres, religiosos i laics) són arreu del món explicant l’Evangeli i cooperant a nivell personal, espiritual i material.

Per a més informació, visita el web d’Obres Missionals Pontícies