Educativa


L’educació dels infants i joves és un element clau per a formar societats avançades i modernes que sàpiguen afrontar els reptes futurs. Nens i nenes formats amb un esperit crític, que saben mirar el món amb una mirada humana i compromesa amb la societat que els envolta.

En aquest sentit, l’esforç de l’arxidiòcesi de Barcelona per garantir la viabilitat econòmica de tots els centres educatius que en formen part, evidencia que la tasca educativa és fonamental.

L’arxidiòcesi de Barcelona destina un 1,22% del seu pressupost, uns 470.000€ a finançar els diversos projectes de formació.

Per a més informació, visita el web del Secretariat Diocesà d’Educació Catòlica