Celebrativa


La parròquia és on es desenvolupen els diversos sagraments de l’Església catòlica, el que dona sentit i contingut a la vida de la comunitat parroquial. Unes parròquies vives i plenes de vida obren la porta a la solidaritat. D’una parròquia viva neixen la resta d’accions i activitats de l’Església catòlica.

Quan formem part d’un engranatge, quan posem rostre als nostres germans, quan veiem el rostre de Jesús en ells, posem la llavor de la tasca social de l’Església. Escolta, ajuda, consol, suport espiritual…