Suplement monogràfic sobre l’Obra Benèfic-Assistencial