Suplement monogràfic sobre les 40 hores d’Adoració al Santíssim Sagrament