Suplement monogràfic sobre el XXV aniversari del Concili Provincial Tarraconense