Suplement monogràfic sobre 40 hores d’Adoració al Santíssim Sagrament