Suplement monogràfic dedicat a la campanya d’assignació tributària a favor de l’Església