Suplement especial amb la memòria d’activitats de Càritas