Suplement dedicat al bisbe Antoni Vadell i Ferrer, acs