Carta dominical | «Dret a l’habitatge»

En la segona Carta als cristians de Corint que Pau els escriu -i que avui hem escoltat en la segona lectura de la Missa-, l’apòstol els anima a col·laborar en la col·lecta que està fent a favor de la comunitat cristiana de Jerusalem, que està patint una greu situació de fam i d’escassetat. Els diu: «Vosaltres teniu de tot en abundància: fe, paraules, coneixement, sol·licitud plena i l’amor que de nosaltres heu rebut. També tingueu vosaltres ara una generositat abundosa» (2Co 8,7).

Els corintis van col·laborar en aquella col·lecta que va alleujar la situació dels cristians de Jerusalem. Podem dir que van contribuir a anar creant en l’Església la consciència de la necessitat de compartir allò que posseïm i que entenem que hem rebut com una gràcia de Déu.

De la mateixa manera, els cristians hem anat madurant en la reflexió sobre els drets i els deures de les persones per anar construint un món que estigui més d’acord amb els designis de Déu. Uns drets que, en la recerca del bé comú, no són només individuals, sinó també socials. Són aquells drets necessaris per mantenir una vida verament humana: l’alimentació, l’habitatge, el treball, l’educació i l’accés a la cultura, la salut, els transports, la lliure circulació de les informacions, la tutela de la llibertat religiosa…

En relació amb el dret a l’habitatge, cal dir que està universalment reconegut i en el nostre país promulgat constitucionalment, però això no impedeix que moltes persones, especialment els joves, no hi puguin tenir accés, perquè els preus dels lloguers assoleixen uns nivells excessius per a molts, i encara més l’accés a un habitatge en propietat. Això fa també que els desnonaments, de vegades amb conseqüències tràgiques, es donin cada dia.

Tenir una llar és fonamental per a una vida digna. Cal una acció coordinada de totes les administracions públiques, les entitats i la ciutadania perquè l’accés a l’habitatge no sigui un malson. Segons l’Observatori de la realitat social de Càritas Diocesana de Barcelona, 3 de cada 4 llars acompanyades per Càritas no disposen d’un habitatge digne, tal i com es va manifestar a la presentació de la memòria 2023 durant la darrera festa de Corpus. En el mateix informe s’assenyala que 2 de cada 5 persones de la diòcesi de Barcelona pateixen algun tipus de dificultat relacionada amb l’exclusió residencial. Davant aquesta situació, caldria que, entre tots, féssim  efectiu el dret a l’habitatge amb mesures pràctiques.

Benvolguts germans i germanes, caldria fer una reflexió per part de tots els estaments socials implicats que dugués a actuacions efectives en favor d’aquest dret humà fonamental, tal com el papa Francesc va demanar ja fa anys: «Cap família sense habitatge! Cap pagès sense terra! Cap treballador sense drets! […] Terra, sostre i treball són drets sagrats!»

† Card. Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

Escolteu la carta dominical en la veu del cardenal arquebisbe de Barcelona.