Carta dominical | «Cors ardents, peus en camí»

Aquest diumenge se celebra la 97 Jornada Mundial de les Missions. En aquest dia, tota l’Església resa per la tasca evangelitzadora missionera i ens anima a col·laborar amb els missioners amb una col·lecta específica.

Tots els cristians som cridats a participar activament en la missió. Jesús va donar als deixebles la tasca d’anar al món sencer i proclamar l’Evangeli. Tots hi podem participar amb la pregària, amb el nostre temps i amb els nostres recursos. Els diners que es recapten es dediquen a sostenir la presència de l’Església a més de 1.100 territoris de missió escampats arreu del planeta. Precisament, Espanya és el segon país que més col·labora econòmicament en les missions. A més, és un dels països amb més missioners arreu del món, uns 10.000, entre els quals hi ha preveres, religiosos i moltes famílies en missió.

Avui, que tot el món és terra de missió, també tots els que hem rebut els sagraments de la iniciació cristiana –Baptisme, Confirmació i Eucaristia– som cridats per Jesús a ser els seus deixebles i a ser els seus missioners al món, cadascú segons la seva vocació i segons les circumstàncies particulars de la seva vida. Tots els cristians ens hem de sentir responsables de la missió amb el nostre testimoni, amb la nostra pregària i amb la nostra aportació.

 Enguany el missatge del papa Francesc proposa un lema molt oportú per parlar del Diumenge Mundial de les Missions (Domund): «Cors ardents, peus en camí» (cf. Lc 24,13-35). La història de l’Església està teixida per cors ardents que, com els deixebles d’Emmaús, es troben amb Jesús viu i ressuscitat, i es posen immediatament en camí per anunciar-lo als que encara no el coneixen. De fet, com ens diu el Sant Pare: «Jesús és la Paraula vivent, l’única que ens pot encendre, il·luminar i transformar el cor» (N. 1).

¿Com podem col·laborar amb la campanya del Domund? Més enllà de la col·laboració material i econòmica, hi ha altres maneres d’unir-se a la missió universal de l’Església. Santa Teresa de l’Infant Jesús, patrona de les missions, va demostrar que no calia sortir d’un convent per ser una gran missionera. La cooperació espiritual es concreta en la pregària i l’oferiment dels patiments de cada dia per l’evangelització del món.

Benvolguts germans i germanes, com els deixebles d’Emmaús que van ser empesos per la Paraula de Jesús, posem-nos en camí de missió i evangelització. També us agraeixo la vostra ajuda econòmica en la col·lecta que avui es fa als temples o bé a través de la web*. Els vostres donatius permetran impulsar les obres missionals que tenen lloc a les Esglésies més joves. Preguem pels fruits d’aquesta Jornada i per tots els missioners.

† Card. Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

*Col·laboreu amb les Obres Missionals Pontifícies. Fes el teu donatiu!

Escolteu la carta dominical en la veu del cardenal arquebisbe de Barcelona.