Excm. i Rvdm. Sr.
Gordo Rodríguez, Sergi

Va néixer a Barcelona el 23 de març de 1967. Pertany a la parròquia de Sant Miquel Arcàngel, de Cornellà de Llobregat, on té el domicili familiar. Als 14 anys va ingressar al Seminari Menor. Va passar després al Seminari Major, on va cursar els estudis eclesiàstics de Filosofia i Teologia. Va ser ordenat diaca el 8 de juny de 1991 i prevere el 14 de juny de 1992, ambdues ordenacions a la Basílica de Santa Maria de Vilafranca del Penedès. És llicenciat en Ciències Eclesiàstiques per la Facultat de Teologia de Catalunya (1991). És llicenciat en Filosofia per la Universitat Ramon Llull de Barcelona (1994), on també va cursar el bienni de doctorat en Filosofia (1995-1997). De 2001 a 2004 va ampliar estudis en Llengua alemanya i Filosofia a Munic.

El seu ministeri sacerdotal l’ha desenvolupat a l’arxidiòcesi de Barcelona, ​​on ha exercit els següents càrrecs combinant la tasca pastoral amb la tasca acadèmica i la de gestió diocesana: prevere adscrit amb facultats de vicari a les parròquies de Santa Maria i de la Santíssima Trinitat de Vilafranca del Penedès (1992-1994); professor de filosofia del curs propedèutic del Seminari Major (1991-2000 i 2006-2017); formador del Seminari Menor Diocesà (1992-2001); tutor d’estudis dels seminaristes majors pel que fa a les assignatures de filosofia (1994-1998); professor de la Facultat de Filosofia de Catalunya en les especialitats d’Història de la Filosofia Antiga i també de Fenomenologia de la Religió (1994-2000 i 2006-2017); col·laborador de la Delegació Episcopal per a la Vida Consagrada, com a encarregat de les relacions amb els Instituts Seculars (1997-2000 i 2004-2008); Canceller de la cúria arxidiocesana i Secretari General de l’Arquebisbat de Barcelona (2004-2017); Secretari de la Província Eclesiàstica de Barcelona (2004-2019); membre del Consell Episcopal, del Consell Presbiteral i del Consell Pastoral Diocesà (des de 2005); Canonge de la Catedral de Barcelona (des de 2009); professor de l’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona ISCREB (2010-2017); Consiliari Diocesà del Moviment de Professionals Catòlics de Barcelona (2011-2017); membre del Col·legi de Consultors (des de 2012); membre del Patronat de la Fundació de la Junta Constructora de la Basílica de la Sagrada Família (des 2015); i Secretari General de l’Ateneu Sant Pacià -que integra les tres facultats eclesiàstiques de teologia, filosofia i història de l’Església- (2015-2016).

El 19 de juny de 2017 es va fer públic el seu nomenament com a bisbe auxiliar de Barcelona. Va rebre l’ordenació episcopal el 9 de setembre de 2017 a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona.

En el si de la Conferència Episcopal Tarraconense és secretari general i també president del Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya (SIPOC).

En el si de la Conferència Episcopal Espanyola ha estat membre de la Comissió Episcopal d’Apostolat Seglar (CEAS) (2017-2020), i actualment és membre de la Comissió Episcopal per als Laics, la Família i la Vida, dins la qual és el bisbe responsable del Fòrum de Laics.