1.- DRET D’INFORMACIÓ

D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD) us informem que les dades que ens faciliteu als formularis que trobareu a la web i les que ens envieu a la nostra adreça de correu electrònic, s’incorporaran, tal com ens les cediu, a un fitxer de nom BDGAAB, inscrit en el Registre de Fitxers Privats de l’Agència Espanyola de Protecció de dades. El responsable del fitxer i del tractament és l’Arquebisbat de Barcelona.
Podeu contactar amb el DPO de l’Arquebisbat de Barcelona mitjançant la següent adreça electrònica: protecciodades@arqbcn.cat
Farem servir les dades per prestar-vos els serveis que ens demaneu i per enviar informació per correu electrònic o adreça postal.
Cal que ens faciliti totes les dades que li sol·licitem i que aquests responguin amb veracitat a la seva situació actual. Si es nega a facilitar-los, no podrem atendre’l correctament
Teniu dret a exercir els drets d’accés a les vostres dades personals, a la seva rectificació o supressió, a la limitació del seu tractament, a oposar-vos al tractament proposat, i a consentir expressament la possibilitat de fer portabilitat de la vostra informació en els termes previstos en l’ordenament i, en especial a la LOPD i LSSI. Per exercir aquests drets podeu dirigir-vos per escrit a la Secretaria General, C/ del Bisbe, núm. 5, 08002, Barcelona, o bé, contactar per telèfon al núm. 932701012, o enviar un correu electrònic a l’adreça protecciodades@arqbcn.cat. amb el text “PROTECCIÓ DE DADES” a l’assumpte.
L’organisme competent per conèixer dels conflictes derivats de la signatura d’aquest document és l’Autoritat Espanyola de Protecció de Dades ubicada a Madrid (28001), c / Jorge Juan, núm. 6.

2.- CONSENTIMENT DE L’USUARI

S’entén que l’usuari accepta les condicions establertes si premeu el botó ‘ACCEPTAR’ que es troba en tots els formularis de recollida de dades, o si envia un missatge per correu electrònic.
Les dades personals es desen a la base de dades general d’administració de l’arquebisbat que, en tot cas, garanteix les mesures tècniques i organitzatives per a preservar la integritat i la seguretat de la informació que tracta.

3.- SEGURETAT

La base de dades general està dotada del preceptiu document de seguretat i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que ens faciliteu.
El tractament de les dades personals està ajustat a la normativa establerta en la Llei Orgànica 15/1999, 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE 14/12/1999) i en la normativa que la desenvolupa.