On som

Secretariat Pastoral Universitària (PDI i PAS)

Carrer Villarroel 81, baixos, 08011 Barcelona

Tel: 93 32 33 368

e-mail: universitaria@arqbcn.cat

Directors/res del Secretariat