Eucaristia d'inici de curs de Pastoral Universitària

El dijous 10 d’octubre 2019, a la capella del Seminari Conciliar de Barcelona tingué lloc l’Eucaristia d’inici de curs de la Pastoral Universitària presidida pel Bisbe Antoni Vadell.

El dijous 10 d’octubre 2019, a la capella del Seminari Conciliar de Barcelona tingué lloc l’Eucaristia d’inici de curs de la Pastoral Universitària presidida pel Bisbe Antoni Vadell.


Va ser un moment de trobada de tota la comunitat universitària, i el Bisbe ens va convidar a iniciar el curs amb la consciència que necessitem l’ajut de Déu, per viure en sortida i poder ser testimonis en les nostres universitats.

Abans de finalitzar el Secretariat diocesà de joves i de pastoral universitària varen explicar les activitats pel curs 2019 – 2020.

Vàrem acabar amb un sopar fred compartit en el pati del Seminari amb música a càrrec dels joves.