Secretariat Diocesà

de Pastoral Universitària

Benvingut i benvinguda a la nostra pàgina de Pastoral Universitària.

El secretariat de Pastoral Universitària, que forma part de la Delegació de fe i cultura, és un servei d’evangelització dirigida al personal docent i investigador (PDI) i al personal d’administració i serveis (PAS).

Si ets estudiant, t’oferim l’enllaç on trobaràs les activitats que es realitzen des del secretariat de Joves.

Els nostres objectius són:

– Fomentar el diàleg entre fe i cultura en l’àmbit universitari.
– Crear espais en els quals, tant PDI com PAS, puguin viure i compartir la fe.

En aquesta pàgina trobaràs:

– Les activitats previstes per aquest curs acadèmic
– Les notícies rellevants pel món universitari
– Els contactes per facilitar el diàleg amb el secretariat i perquè puguis contactar amb nosaltres

Tres paraules clau per viure humanament:

GRATITUD, SENTIT I BELLESA

REP LES NOSTRES NOTíCIES

NOTÍCIES