Relleu a la Direcció de Càritas diocesana de Barcelona

18 juny, 2014 - 
Església de Barcelona

Comuniquem que el Sr. Jordi Roglá de Leuw, Director de Càritas, deixarà les seves actuals responsabilitat a final del present curs. Complerts 10 anys de fructuosa i eficaç dedicació a Càritas diocesana de Barcelona, així com el guiatge i traspàs d’activitats de les diòcesis germanes de Sant Feliu de Llobregat i de Terrassa, el Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach ha acceptat la petició del Sr. Roglá, tot i que en els dos darrers anys aquest ja  havia demanat el seu relleu,  i ha comptat amb el recolzament institucional donada la generositat i dedicació a la tasca de Càritas.

El Sr. Jordi Roglá es va fer càrrec de la direcció de Càritas l’any 2004, per nomenament del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, i des d’aleshores ha prestat els seus serveis professionals en aquesta organització fent més àmplia i efectiva la tasca social de l’Església, mitjançant aquesta institució que presideix el Sr. Cardenal. 

El Sr. Jordi Roglá ha sabut, durant aquest període, de grans dificultats i forta crisi econòmica, donar un caire de presència pública i social a la tasca de l’entitat, vinculada als problemes més punyents avui dia, particularment amb els més desvalguts de la nostra societat.

El Sr. Cardenal agraeix efusivament l’aportació i dedicació del Sr. Roglá en aquests 10 anys d’especial lliurament a una tasca tant important de l’Església diocesana.

Interinament exercirà les funcions de Director l’actual Delegat diocesà de Càritas, Mn. Salvador Bacardit, fins el nomenament de un nou director que oportunament es farà saber.

 

Barcelona, 18 de juny de 2014