Properes celebracions a la Basílica de la Sagrada Família

27 maig, 2011 - 
Església de Barcelona

NOTA INFORMATIVA

El Consell Episcopal de l’Arquebisbat de Barcelona durant aquest primer any després de la Dedicació de la Basílica de la Sagrada Família té cura de les celebracions litúrgiques i del servei a l’evangelització i a la catequesi per a tots els seus visitants. A més de les eucaristies ja celebrades a la Basílica des de la seva Dedicació, el calendari de les properes celebracions de l’eucaristia és el següent:

Diumenge, 5 de juny a les 17 hores: Celebració de l’eucaristia amb la participació de tots els arxiprestats de la Zona Pastoral 2 de Barcelona: Horta, Guinardò, Vall d’Hebron, Vilapicina, Gràcia, Sant Gervasi, Sarrià, Sants-la Marina, la Torrassa-Collblanc, l’Hospitalet de Llobregat i Cornellà de Llobregat.

Diumenge, 14 d’agost a les 11 hores: Celebració de l’eucaristia amb joves d’arreu del món que participen a la Jornada Mundial de la Joventut (JMJ), acollits a l’Arxidiòcesi de Barcelona.

Diumenge, 14 d’agost, també, a les 18 hores: Celebració de l’eucaristia amb joves d’arreu del món que participen a la Jornada Mundial de la Joventut (JMJ), acollits a l’Arxidiòcesi de Barcelona.

Dilluns, 15 d’agost a les 20 hores: Celebració de l’eucaristia i vetlla posterior de pregària amb els joves de Paris que participen a la JMJ.

Diumenge, 25 de setembre a les 17 hores: Celebració de l’eucaristia amb motiu de la cloenda del Pla Pastoral Diocesà 2009-2011 i presentació del nou Pla Pastoral Diocesà amb la participació del tots els diocesans.

Diumenge, 16 d’octubre a les 17 hores: Celebració de l’eucaristia amb la participació de tots els arxiprestats de les Zones Pastorals 3 i 4: Badalona Sud, Badalona Nord, Gramenet, La Cisa, Mataró.

Diumenge, 23 d’octubre a les 17 hores: Celebració de l’eucaristia amb ordenació de preveres diocesans.

Diumenge, 6 de novembre a les 17 hores: Celebració de l’eucaristia amb motiu de l’aniversari de la Dedicació de la Basílica de la Sagrada Família que presidí el Sant Pare Benet XVI i celebració del 50è aniversari de l’ordenació sacerdotal del Sr. Cardenal Lluís Martínez Sistach, Arquebisbe de Barcelona.

Diumenge, 18 de desembre a les 17 hores: Celebració de l’eucaristia amb motiu de la Jornada per la Família.

Oportunament s’anirà informant sobre com accedir a la basílica per a participar en cada una d’aquestes celebracions.

Barcelona, 27 de maig de 2011