Propera celebració a la Sagrada Família

28 octubre, 2011 - 
Església de Barcelona

NOTA INFORMATIVA

Invitacions per accedir a la Basílica de la Sagrada Família i

participar en l’eEucaristia del diumenge, 6 de novembre de 2011

El proper diumenge, 6 de novembre, la nostra arxidiòcesi celebrarà l’aniversari de la Dedicació de la Basílica de la Sagrada Família, que presidí el Sant Pare Benet XVI el 7 de novembre de 2010. Aquest mateix dia, i en l’eucaristia a la Basílica de la Sagrada Família que presidirà el Sr. Cardenal Arquebisbe, se celebrarà el 50è aniversari de la seva ordenació sacerdotal. La celebració començarà a les 17 hores.

Per poder assistir a la celebració de l’eucaristia, és imprescindible la presentació d’una invitació gratuïta, sense la qual no es podrà accedir al temple, atès que l’aforament és limitat per les exigències establertes per les normes de seguretat. Les invitacions es lliuraran a la sala de visites de l’edifici del Seminari Conciliar de Barcelona, al carrer Diputació, 231. Es poden obtenir els dies i horaris següents:

– de dimecres, 2 de novembre a divendres, 4 de novembre de 2011.

matí: de 10 a 14 hores

tarda: de 16 a 20 hores.

– dissabte, 5 de novembre, de 2011

matí: de 10 a 14 hores.

Barcelona, 28 d’octubre de2011