Presentació del Congrés Internacional de Pastoral de les Grans Ciutats

08 maig, 2014 - 
Església de Barcelona

El proper dia 14 de maig, a les 12 h i al Palau Episcopal el Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, acompanyat del Dr. Armand Puig, degà president de la Facultat de Teologia de Catalunya, farà la presentació del Congrés Internacional de Pastoral de les Grans Ciutats, que se celebrarà a la nostra ciutat els dies 20, 21 i 22 de maig, en la primera fase preparatòria.

El gran interès d’aquest Congrés rau en el fet que és farà en dues fases, la primera el més de maig, i la conclusiva el més de novembre a Roma.

En aquesta primera fase intervindran un gran nombre d’especialistes i ponents per tal d’oferir en la segona fase, als cardenals i arquebisbes de grans ciutats del món, el fruit dels seu treballs en orde a reflexionar i arribar a unes conclusions per lliurar al Sant Pare.

Aquesta iniciativa es una de les primeres que es fan a nivell global per tal de reflexionar sobre la fe en les grans ciutats i la manera com el missatge cristià ha de ser comunicat en el futur dins les grans zones urbanes, per tal que l’Evangeli de Jesús arribi i tingui un gran impacte sobre tot en aquells que viuen en “zones perifèriques”.

 

Barcelona, 8 de maig de 214

DIA: 14 de maig

HORA: 12 h

LLOC: Palau Episcopal