Nou bisbe auxiliar de Terrassa

18 maig, 2010 - 
Església de Barcelona

NOTA DE PREMSA

El cardenal Martínez Sistach expressa la seva satisfacció pel nomenament del bisbe auxiliar de Terrassa.

Després que la Nunciatura Apostòlica hagi comunicat avui el nomenament del sacerdot Salvador Cristau i Coll com a bisbe auxiliar de la diòcesi de Terrassa, el cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, ha fet aquesta declaració:

“Com a arquebisbe metropolità de la província eclesiàstica de Barcelona, m’uneixo al goig de la diòcesi germana de Terrassa pel nomenament d’un bisbe auxiliar per a aquesta jove diòcesi en la persona del sacerdot Salvador Cristau i Coll. El seu nomenament crec que serà un ajut per a aquesta estimada diòcesi, per al seu bisbe i per tota la pastoral diocesana i també per al treball pastoral de conjunt tant a la província eclesiàstica de Barcelona com a nivell de totes les diòcesis catalanes”.

“Conec i estimo des de fa molts anys el nou bisbe auxiliar de Terrassa, que fins a la creació de les diòcesis de Terrassa i Sant Feliu de Llobregat, ha estat sacerdot de la nostra arxidiòcesi, de la qual va ser també durant uns anys secretari general i canceller. Es dóna la circumstància que vaig tenir el goig de treballar amb mossèn Cristau en les activitats de la parròquia de la Mare de Déu de Montserrat, en el barri del Guinardó, quan ell era un jove sacerdot i fou nomenat vicari d’aquesta comunitat parroquial, en la qual jo també col·laborava.”

Barcelona, 18 de maig de 2010

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ressenya biogràfica de Mons. Salvador Cristau Coll

Mons. Salvador Cristau Coll va néixer a la ciutat de Barcelona  el dia 15 d’abril de 1950. Després de realitzar els primers estudis en el col·legi de la Companyia de Jesús del C. Encarnació de Barcelona i en el col·legi dels Germans Maristes en el Passeig de Sant Joan a la mateixa ciutat, inicià els estudis de dret a la Universitat de Barcelona obtenint el grau de llicenciat l’any 1972. Ingressà en el Seminari Major de Toledo l’any 1976 i rebé l’ordenació presbiteral a la Catedral de Toledo el 12 d’octubre de l’any 1980. És llicenciat en Estudis Eclesiàstics per la Facultat de Teologia de Burgos.

El mateix any 1980 fou nomenat vicari de les parròquies del Buen Pastor i de San Justo y Pastor a la ciutat de Toledo i al mateix temps notari del Tribunal Eclesiàstic de Toledo. El 1984 passà a ser administrador parroquial de la parròquia de Santa Leocàdia a la mateixa ciutat i formador en el Centro de Vocaciones Adultas.

L’any 1985 es traslladà a Barcelona i fou nomenat vicari de la parròquia de Sant Vicenç a Mollet del Vallès, incardinant- se aquell mateix any a l’arxidiòcesi de Barcelona. L’any 1989 fou nomenat Oficial de la Cúria de Barcelona i el 1990 vicari de la parròquia de la Mare de Déu de Montserrat a la pròpia ciutat.

L’any 1991 entrà a formar part de l’equip de formadors del Seminari Major de Barcelona, en el qual successivament ha estat també vicerector (1994) i director espiritual (1997).

El 1998 passà a ser adscrit en la parròquia de Corpus Christi de Barcelona i el 1999  Delegat Episcopal per a les qüestions administratives matrimonials en el Vicariat General de l’Arquebisbat. El mateix any fou també nomenat rector de la Basílica parroquial de la Mare de Déu de la Mercè de Barcelona i l’any següent, el 1999, administrador parroquial de la parròquia de Sant Jaume Apòstol, compaginant la dedicació a ambdues parròquies. Ha estat també durant aquest període arxiprest de l’Arxiprestat de la Catedral (2001-2004). L’any 2000 fou també nomenat Promotor de Justícia de l’Arquebisbat.

L’any 2001 va ser nomenat Secretari General i Canceller de l’Arquebisbat de Barcelona i amb la creació l’any 2004 de la noves diòcesis de Terrassa i Sant Feliu de Llobregat fou el primer Secretari General i Canceller de les dues noves diòcesis.

Amb la creació  de la diòcesi de Terrassa el 15 de juny de 2004 hi quedà incardinat com a prevere. El dia 1 de setembre de 2004 va ser nomenat rector de la Parròquia del Sant Esperit i Catedral de Terrassa i el 29 de setembre Vicari General. Des de l’any 2005 és membre del Consell Presbiteral, del Consell Pastoral Diocesà i del Col·legi de Consultors.

Amb la creació  del Seminari Major Diocesà de Terrassa l’any 2006 fou nomenat rector i l’any 2008 Delegat Episcopal de Pastoral Vocacional. Des de l’any 2008 és també administrador parroquial de la parròquia de Sant Cebrià de Valldoreix, on es troba ubicat el Seminari Diocesà.

La ordenació episcopal tindrà lloc el dia 26 de juny a les 11 del matí a la Santa Església Catedral Basílica del Sant Esperit de Terrassa.

(Font: MCS de Terrassa www.bisbatdeterrassa.org)