Nomenaments del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona

05 juny, 2014 - 
Església de Barcelona

NOMENAMENTS DEL SR. CARDENAL ARQUEBISBE DE BARCELONA 

Amb data 30 de maig de 2014, el Sr. Cardenal Lluís Martínez Sistach, Arquebisbe de Barcelona, ha realitzat els següents nomenaments per al proper curs, que es faran efectius el dia de l’inici del ministeri que se’ls encomana: 

1. NOMENAMENTS PARROQUIALS

Mn. Jordi Alarcos Carbonell – rector de la parròquia de Maria Mitjancera de totes les Gràcies, de Barcelona.

Mn. Jaume Aymar Ragolta – rector de la parròquia de Santa Maria, de Badalona.

Mn. Hugo Cortés Sepúlveda – rector de la parròquia de Santa Rosa, de Santa Coloma de Gramenet.

Mn. Jaume Fontbona Missé – rector de la parròquia de Crist Rei, de Barcelona.

Mn. Carlos de la Fuente Guirao – rector de la parròquia de Sant Joan d’Àvila, de Barcelona.

Mn. Ferran Lorda Donat – rector de la parròquia de Sant Rafael, de Barcelona, que juntament amb la parròquia de Sant Mateu, de Barcelona, de la qual ja n’és rector, formen una agrupació parroquial.

Mn. Francesc Xavier Pich-Aguilera Roca – rector de la parròquia de Sant Martí, de Teià, continuant de rector de la parròquia de Santa Maria, de Premià de Mar.

Mn. Francisco Javier Prieto Ordás – rector de la parròquia de la Mare de Déu de l’Esperança, de Mataró.

Mn. Joan Sabé Colom – rector de la parròquia de Santa Tecla, de Barcelona.

Mn. Ignasi Torrent Portabella – rector de la parròquia de Sant Francesc d’Assís, de Badalona, que juntament amb la parròquia de Santa Clara, de Badalona i la parròquia del Sant Crist (El Canyet) de Badalona, de les quals n’és l’administrador parroquial, formen una agrupació parroquial

Mn. Enric Ribas Baciana – rector de la parròquia de Santa Maria de Gràcia, de Barcelona, perquè hi dirigeixi l’activitat pastoral a tenor del que disposa el  cànon 517,2 del Codi de Dret Canònic, continuant de rector de la parròquia de Santa Teresa de l’Infant Jesús, de Barcelona.

Mn. Miquel Àngel Gómez  Díez – administrador parroquial de la parròquia del Sagrat Cor, de Barcelona (per un any).

Mn. Ignasi Torrent Portabella – administrador parroquial de la parròquia de Santa Clara, de Badalona i administrador parroquial de la parròquia del Sant Crist (El Canyet) de Badalona, que juntament amb la parròquia de Sant Francesc d’Assís, de Badalona, de la qual n’és rector, formen una agrupació parroquial.

Mn. Juan Ramon La Parra Martínez – vicari de la parròquia de la Verge de la Pau, de Barcelona.

Mn. Richard Twagirimana – vicari de la parròquia de Santa Maria, de Badalona.

Mn. Felio Vilarrubias Darna – vicari de la parròquia de Sant Rafael, de Barcelona i vicari de la parròquia de Sant Mateu, de Barcelona. Ambdues parròquies formen una agrupació parroquial

Mn. Thierry Casamor  Ribas – adscrit a la parròquia de Santa Cecília, de Barcelona.

Mn. Josep Martínez Fernández – adscrit a la parròquia de Mare de Déu de Fàtima, de Barcelona.

Mn. Rafael Sánchez Núñez, DP – diaca a la parròquia de Santa Maria de Gràcia, de Barcelona, perquè participi en l’exercici de la cura pastoral de l’esmentada parròquia en virtut del què disposa el cànon 517,2 del Codi de Dret Canònic.

Mn. Santiago Cuquerella Llauradó – diaca adscrit a la parròquia de Sant Pius X, de Barcelona.

Mn. Patrick René Olivier Stref – diaca adscrit a la parròquia de Crist Rei, de Barcelona.

2.NOMENAMENTS NO PARROQUIALS

Mn. Francesc Blanco Aranda – agent de pastoral en el Servei religiós de l’Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau, de Barcelona.

3. JUBILACIONS CANÒNIQUES

Així mateix, han estat acceptades la peticions de jubilació canònica dels preveres  següents:

Mn. Joaquim Monasterio Sánchez, fins ara rector de la parròquia de Santa Tecla, de Barcelona.

Mn. Ferran Muñoz Resano, fins ara rector de la parròquia de Maria Mitjancera de totes les Gràcies, de Barcelona.

Mn. Josep M. Solé Mercadé, fins ara rector de la parròquia de Crist Rei, de Barcelona.

 

Notaaquestes jubilacions canòniques es faran efectives respectivament el dia de l’inici del ministeri dels nous rectors que han estat nomenats per a aquestes tres parròquies.

 

 

Barcelona, 5 de juny de 2014