Ha mort Mons. Pere Tena i Garriga, bisbe auxiliar emèrit de Barcelona

10 febrer, 2014 - 
Església de Barcelona

COMUNICAT DE PREMSA 

Ha mort Mons. Pere Tena i Garriga, bisbe auxiliar emèrit de Barcelona

El cardenal Lluís Martínez Sistach presidirà una eucaristia en sufragi de la seva ànima demà  dimarts, dia 11 de febrer, a les 16,30 a la Catedral de Barcelona

Mons. Pere Tena i Garriga, bisbe emèrit auxiliar de Barcelona, ha mort aquest matí a l’Hospital en no poder superar l’ intervenció quirúrgica a la que havia estat sotmès d’urgència.

La missa exequial en sufragi de la seva ànima serà celebrada demà dimarts 11 de febrer  a la catedral de Barcelona a les 16,30 h.

El Sr. cardenal arquebisbe,  Dr. Lluís Martínez Sistach, que presidirà la missa exequial, demana als fidels de l’Església pregàries per l’etern repòs del bisbe Tena i invita a totes les persones que puguin, a assistir a la missa exequial a la catedral.

Barcelona, 10 de febrer de 2014 

Breu  semblança biogràfica breu de Mons. Pere Tena

Avui ha mort a Barcelona monsenyor Pere Tena i Garriga, bisbe auxiliar emèrit de Barcelona.

Nascut a l’Hospitalet de Llobregat l’any 1928, estudià al Seminari de Barcelona i a la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma. Era una autoritat reconeguda mundialment en el camp de la litúrgia. A Barcelona, essent encara sacerdot, fundà el prestigiós Centre de Pastoral Litúrgica (CPL), que ha tingut una gran influència en l’aplicació de la reforma del Concili Vaticà II, primer en l’àmbit català i després en tot l’àmbit de l’Estat espanyol i fins i tot en el món llatinoamericà, especialment per mitjà de la revista Phase, publicada en llengua castellana.

Cridat a treballar a la Cúria romana, del 1987 al 1993, fou subsecretari de la Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments, on va fer una gran labor.

L’any 1993 va ser nomenat pel Sant Pare Joan Pau II bisbe titular de Cerenza i bisbe auxiliar de l’arquebisbe  de Barcelona, el cardenal Ricard M. Carles.

Atesa la importància de la seva especialitat en litúrgica des del 1997 va ser president de la Comissió de Litúrgia de la Conferència Episcopal Espanyola. Darrerament ha pronunciat en diversos punts d’Espanya conferències sobre els 50 anys de la Constitució Conciliar del Vaticà II, titulada Sacrosanctum Concilium, de la que era un dels experts reconeguts en tota l’Església.

La Delegació trametrà més informació sobre la celebració exequial i una àmplia biografia de Mons. Pere Tena.