El Sr. Cardenal es reuneixamb els sacerdots joves de la diòcesi

22 febrer, 2011 - 
Església de Barcelona

NOTA DE PREMSA

El cardenal de Barcelona es reuneix periòdicament amb els sacerdots joves de la diòcesi

El passat dilluns, 21 de febrer, el cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, es reuní a la Casa d’Espiritualitat de la Immaculada, a Tiana, amb els sacerdots joves de la diòcesi, en una sessió de diàleg i de reflexió que el cardenal manté cada trimestre amb els sacerdots de les set darreres promocions sortides del Seminari Conciliar de Barcelona.

Aquestes trobades inclouen un temps de pregària i un diàleg dels sacerdots joves amb el cardenal sobre temes proposats pels mateixos assistents. A la sessió del passat dilluns el diàleg es va centrar en aquests tres temes: Com fer de capella avui, el sentit del celibat sacerdotal i l’aportació dels sacerdots joves a la pastoral de la joventut.

En relació amb aquest tercer tema, es van presentar diverses activitats de pastoral de joventut en algunes parròquies i arxiprestats, i es va dialogar especialment sobre la celebració de la Jornada Mundial de la Joventut entre els dies 16 i 21 del proper més d’agost a Madrid. Es va veure la conveniència de participar en aquesta jornada que plegarà un dos milions de joves de tot el món, per tal d’animar la vida cristiana i l’activitat apostòlica del joves participants.

Prèviament a la jornada mundial de Madrid, del 12 al 15 d’agost se celebraran les anomenades “Jornades a les Diòcesis” en les quals els joves prenen contacte amb la realitat de cada diòcesi de camí cap a Madrid. En aquestes jornades prèvies l’arquebisbat de Barcelona té previs acollir entre 10.000 i 15.000 joves de diversos països, especialment de les diòcesis de Paris i de Marsella.

Com a cloenda de les reunions de cada curs, el cardenal realitza a l’estiu un viatge amb els sacerdots joves de caràcter religiós o pastoral. Per aquest any s’ha decidit que el cardenal i els sacerdots joves de Barcelona viatjaran a Madrid per participar a la Jornada Mundial de la Joventut que presidirà Benet XVI.

Barcelona, 22 de febrer de 2011