El Sant Pare felicita el cardenal de Barcelona en el dia del seu sant

21 juny, 2010 - 
Església de Barcelona

NOTA DE PREMSA

 

El Sant Pare felicita el cardenal de Barcelona en el dia del seu sant

 Avui, 21 de juny, festa de Sant Lluís Gonzaga, celebra la seva festa onomàstica el cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach. Amb aquest motiu, i dins de la jornada de treball habitual a la Cúria Diocesana, al migdia ha tingut lloc, primer un acte religiós –la pregària litúrgica de Sexta- a la capella del Palau Episcopal, presidit pel Sr. Cardenal, i després, en el saló noble de la casa, s’ha celebrat una recepció de felicitació al Sr. Cardenal, introduït per unes paraules de Mons. Sebastià Taltavull, bisbe auxiliar de Barcelona.

En el curs d’aquest acte s’ha llegit el telegrama de felicitació enviat pel Sant Pare Benet XVI que diu així: “És per mi particularment agradable felicitar-lo cordialment en el dia de la seva festa onomàstica, senyor Cardenal, tot assegurant-li les meves pregàries pel seu benestar personal i perquè la llum i la força de l’Esperit Sant el guiïn en el seu ministeri pastoral en aquesta estimada arxidiòcesi, a la vegada que li imparteixo amb afecte una especial benedicció apostòlica. Benedictus PP. XVI”.

El cardenal Tarcisio Bertone, Secretari d’Estat, ha enviat aquest telegrama: “En la celebració del seu sant, el felicito fraternalment i el tinc present en la meva oració, demanant al Senyor pel seu benestar i per les seves intencions”. Monsenyor Fernando Filoni, substitut de la Secretaria d’Estat del vaticà, ha afegit aquestes paraules: “Rebi també una felicitació de la meva part i li renovo, senyor Cardenal, el sentiments de la meva consideració i profunda estimació en Crist”. El nunci a Espanya i Andorra, Mons. Renzo Fratini, ha cursat aquest telegrama: “Una cordial salutació amb els millors desigs i en unió de pregària, també de la meva part”.

Barcelona, 21 de juny de 2010