El Cardenal Sistach, confirmat com a membre del Pontifici Consell per als Laics fins a l’edat de 80 anys

15 maig, 2014 - 
Església de Barcelona

El Papa Francesc ha confirmat al Sr. Cardenal, Lluís Martínez Sistach, com a membre del Pontifici Consell per als Laics fins que l’Arquebisbe de Barcelona compleixi els 80 anys. El Sr. Cardenal ha rebut les felicitacions per aquest nomenament d’importants membres del propi dicasteri de la Cúria Romana i ens manifesta novament la confiança del Sant Pare en l’Arquebisbe de la nostra arxidiòcesi i la seva projecció internacional.

Què és el Pontifici Consell per als Laics?

El Pontifici Consell per als Laics contribueix al Summe Pontífex en l’exercici del seu ofici pastoral per al bé i el servei de l’Església Universal i de les Esglésies particulars en el que respecta a la promoció i coordinació de l’apostolat dels laics i de la seva vida cristiana.

El mateix Papa Francesc en la seva exhortació Evangelii Gaudium manifesta que “els laics són simplement la immensa majoria del poble de Déu. A

l seu servei està la minoria dels ministres ordenats. Ha crescut la consciència de la identitat i la missió del laic en l’Església. Es compta amb un nombrós laïcat, encara que no n’hi ha prou, amb un arrelat sentit de comunitat i una gran fidelitat en el compromís de la caritat, la catequesi i la celebració de la fe.  (…) La formació de laics i l’evangelització dels grups professionals i intel·lectuals constitueix un desafiament pastoral important”.

Barcelona, 15 de maig de 2014