El cardenal Martínez Sistach participa a les XI Jornades de Teologia

06 setembre, 2010 - 
Església de Barcelona

NOTA DE PREMSA

Presentarà una ponència sobre “Raons per a la presència pública de l’Església: el discurs ètic sobre economia i política de la Caritas in veritate”.

Els dies 6, 7 i 8 de setembre se celebren a Santiago de Compostel·la les XI Jornades de Teologia, organitzades per l’Institut Teològic Compostel·là i la Facultat de Teologia de la Universitat Pontifícia de Salamanca. El tema general és “Desafiaments de la crisi econòmica i compromís cristià: vers un desenvolupament humà integral”.

Demà dimarts a la tarda, el cardenal Martínez Sistach presentarà la ponència titulada “Raons ètiques per a la presència pública de l’Església: el discurs ètic sobre economia i política de la Caritas in veritate”.

El cardenal fa un estudi sobre la funció de l’Església en la societat actual i, a partir de l’anàlisi de la Constitució espanyola de 1978, afirma que “la Constitució no va voler optar per cap de les següents solucions extremes: ni una Espanya confessional ni una Espanya laïcista. Es va optar per una posició intermèdia i es va establir l’aconfessionalitat de l’Estat”. Després d’analitzar l’actual debat sobre la laïcitat en països com França, Itàlia i Espanya, passa revista al magisteri de Benet XVI sobre aquesta qüestió, remarcant la importància del compromís dels laics cristians en el món.

En la darrera part de la seva ponència, el cardenal Martínez Sistach insisteix en la necessitat de conèixer i valorar la identitat del nostre país i d’acollir els immigrants, facilitant-ne la integració en el nostre país i la nostra cultura, tot respectant també la seva.

Amb relació a la presència pública de l’Església en la societat, el cardenal diu que “aquesta presència és per a evangelitzar, comunicant la bona nova als pobres, cosa que es realitza també amb el seu discurs ètic sobre economia i política, és a dir, proclamant els principis ètics de gran contingut que presenta l’encíclica Caritas in veritate. L’Església continua oferint a la societat amb generositat i constància el testimoni de la caritat perquè, com ens diu el Sant Pare en aquesta encíclica, “el compromís per al bé comú, quan està inspirat en la caritat, té un valor superior al compromís merament secular i polític”.

Barcelona, 6 de setembre de 2010