El cardenal Martínez Sistach fa una defensa del dret a la vida

29 novembre, 2010 - 
Església de Barcelona

NOTA DE PREMSA

En la missa per al congrés de les Hospitalitats de la Mare de Déu de Lourdes va parlar sobretot del respecte a la vida de les persones amb discapacitats

El cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, en la missa que celebrà el passat dissabte a la catedral per als participants en el Congrés de les Hospitalitats de la Mare de Déu de Lourdes de tot Espanya, va fer una defensa del dret a la vida, amb una especial referència als éssers concebuts i que encara no han nascut.

El cardenal va invitar tots els presents a la celebració a unir-se a les intencions del Sant Pare que a Roma va promoure aquell dia una vetlla de pregària per la defensa de la vida naixent, i va remarcar que era un deure de tots respectar el dret a la vida, el primer de tots els drets humans: “Cal demanar a Déu que la vida humana sigui respectada des de la seva concepció fins a la seva fi natural”.

El cardenal Martínez Sistach cità el text de l’Evangeli que recull aquestes paraules de Jesús: “Tot allò que feu a un d’aquests germans meus més petits, m’ho feu a mi”, i va afegir que “aquestes éssers concebuts amb discapacitats són també els més dèbils i innocents de la societat i han de ser protegits per les lleis, que així demostren la veritable dimensió humana d’una societat”.

“L’Església ha de ser defensora del dret a la vida en tot moment –va dir també el cardenal. De manera especial, l’Església ha de fer tot el que sigui possible per ajudar les dones embarassades perquè no es vegin obligades per circumstàncies adverses a recórrer a l’avortament.”

El cardenal també va recordar la recent visita del Sant Pare a l’Obra diocesana del Nen Déu, especialitzada en l’educació i promoció de persones amb síndrome de Down i altres discapacitats i va citar aquestes paraules de Benet XVI pronunciades allí: “En l’atenció als més dèbils, hi han contribuït molt els formidables avenços de la sanitat en aquests darrers decennis, que han anat acompanyats per la creixent convicció de la importància de un acurat tracte humà per al bon resultat del procés terapèutic. Per això, és imprescindible que els nous desenvolupaments tecnològics en el camp mèdic mai no vagin en detriment  del respecte a la vida i a la dignitat humana, de manera que aquells que pateixen malalties o minusvalíes físiques o psíquiques puguin rebre sempre aquell amor i aquelles atencions que els facin sentir valorats com a persones en les seves necessitats concretes”.

Barcelona, 29 de novembre de 2010