El cardenal Martínez Sistach clourà l’Any Sacerdotal amb l’ordenació de sis nous sacerdots

07 juny, 2010 - 
Església de Barcelona

NOTA DE PREMSA

El cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, clourà l’Any Sacerdotal, el proper diumenge 13 de juny, amb l’ordenació de sis nous sacerdots en una celebració que tindrà lloc a la basílica de Santa Maria del Mar a les 17.30 hores i que serà retransmesa per Ràdio Estel i Ràdio Principat.

Cinc dels nous preveres són alumnes del Seminari Major Diocesà de Barcelona: Mn. Sergi Notó Rodríguez, Mn. Ramon Batlle Tomàs, Mn. Jorge Alexander Patiño Morales, Mn. Joan Garcia de Mendoza Esteban i Mn. Joan Balsells Sintes. El sisè és el religiós franciscà P. Francesc Xavier Calpe i Melendres, OFM.

El cardenal Martínez Sistach, en una carta dirigida a tots els sacerdots, els diu: “Us invito, a tots els sacerdots i diaques, a participar en aquesta celebració de l’Eucaristia i de les ordenacions sacerdotals. Junts donarem gràcies a Déu i a l’Església pel do del sacerdoci ministerial que hem rebut immerescudament i pels nous preveres”.

“Valorant més i més el nostre ministeri sacerdotal durant aquest Any Sacerdotal –afegeix el cardenal-, nosaltres i els fidels hem pres major consciència de la necessitat de pregar per les vocacions sacerdotals. Us demano que abans del diumenge 13 de juny organitzeu en les vostres comunitats una vetlla de pregària, si pot ser amb el Santíssim exposat, pregant perquè el Senyor atorgui la vocació sacerdotal als joves de les nostres parròquies, comunitats, moviments i escoles i que l’acullin generosament”. Juntament amb la carta del cardenal, s’ha enviat a tots els sacerdots un opuscle amb els textos i cants d’aquesta vetlla, preparat per la Delegació Diocesana de Pastoral Vocacional.

Per altra part, del 9 a l’11 de juny, el cardenal de Barcelona té previst assistir a la trobada internacional de sacerdots que se celebrarà a Roma sota la presidència del Sant Pare amb motiu de la cloenda de l’Any Sacerdotal. Amb el cardenal participaran en aquests actes els membres del Consell Episcopal.

Barcelona, 7 de juny de 2010

Actes de cloenda de l’Any Sacerdotal

Barcelona es prepara per viure els darrers actes de l’Any Sacerdotal: Peregrinatge Internacional de Preveres a Roma, vetlla de pregària per les vocacions sacerdotals i ordenacions presbiterals a Santa Maria del Mar.

L’Església Universal, convocada per el Papa Benet XVI, ha celebrat enguany, l’Any Sacerdotal . Com recorda el Sant Pare, en la seva catequesi sobre el sacerdoci  en motiu d’aquest any presbiteral, el sacerdot te com a missió la santificació dels homes: “Santificar una persona significa posar-la en contacte amb Déu, amb l’ésser de Déu que és veritat absoluta, bondat, amor, bellesa. Això no pot venir com a fruit de l’esforç de l’home, si no que és Déu mateix qui ho fa realitat”.

L’Església de Barcelona ha viscut intensament aquest temps de pregària i aprofundiment sobre el ministeri presbiteral, tot demanat al Senyor que envií  “sembradors al camp”.  Han estat molts els actes, reflexions  i vivències d’aquest any sacerdotal a l’Arquebisbat de Barcelona. Des de les beatificacions del Dr. Samso i el P. Tous, fins a jornades de estudi a la Facultat de Teologia i multitud de publicacions i estudis, l’any que tanquem ha estat ple de vida, pregària i reflexió sobre el ministeri sacerdotal, tot emmarcat en el record i memòria de Sant Joan Maria Vienney, el Sant d’Ars, ofert per el Papa Benet XVI com a model de sacerdot i pastor.

Apropant-se la Solemnitat del Sagrat Cor de Jesús, que fou en el seu dia inici de l’Any Sacerdotal, i en serà cloenda el proper divendres 11 de juny, tot el poble fidel de l’Arxidiòcesi és especialment convidat a participar en els actes de cloenda de l’Any Sacerdotal a l’Arquebisbat de Barcelona.

Per tal motiu, el Sr. Cardenal Arquebisbe, Mons. Lluís Martínez Sistach ha escrit una carta a tots els sacerdots  on convida a “donar gràcies a Déu i a l’Església pel do del sacerdoci ministerial que hem rebut immerescudament i pels nous preveres” que seran ordenats si Déu vol el proper dia 13 de juny a Santa Maria del Mar.

Peregrinatge Internacional de Preveres a Roma del 9 al 11 de juny de 2010

El Sr. Cardenal Arquebisbe, acompanyat de un nombrós grup de preveres de l’Arxidiòcesi participarà en aquest Encontre Internacional de Sacerdots.

Pregària per les vocacions sacerdotals  en la Solemnitat del Sagrat Cor de Jesús

El Sr. Cardenal convida a totes les parròquies, comunitats, moviments, escoles, etc, a que organitzin, abans del 13 de juny  una vetlla de pregària, preferiblement amb exposició del Santíssim, per les vocacions al ministeri presbiteral. La Delegació diocesana Pastoral Vocacional ha preparat un esquema per aquesta vetlla de pregària.

Ordenacions sacerdotals a Santa Maria del Mar

 El proper diumenge 13 de juny  les 17,30 seran ordenats sis nous preveres al servei de l’Església.

Es tracta dels diaques i seminaristes del Seminari Conciliar de Barcelona: Mn. Ramon Batlle, qui actualment col·labora a la parròquia de Sant Josep de Mataró; Mn. Joan Garcia de Mendoza,qui actualment col·labora a la parròquia de la Verge de la Pau de Barcelona; Mn. Sergio Notó, qui actualment col·labora a la parròquia de la Mare de Déu dels Desemparats de l’Hospitalet de Llobregat; i de Mn. Jorge Alexander Patiño,qui actualment col·labora a la parròquia de Sant Josep de Badalona.  També seran ordenats preveres Mn. Joan Balcells, membre de la comunitat Adsis i fra Xavier Calpe, franciscà.

Els preveres, diaques, religiosos i tots els fidels de l’Arxidiòcesi son especialment cridats a participar en les vetlles de pregària i l’ordenació sacerdotal tot demanant al Senyor “preveres segons el cor de Déu” per el nostre bisbat.