Constituïda la comissió de preparació de la visita del Sant Pare

10 maig, 2010 - 
Església de Barcelona

image

NOTA DE PREMSA

El Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martinez Sistach, ha nomenat el P. Enric Puig Jofra, S.J., coordinador de la visita apostòlica del Sant Pare a Barcelona, el 7 de novembre, per consagrar el Temple de la Sagrada Família.

La comissió encarregada de la preparació de la visita apostòlica del Sant Pare està presidida pel Cardenal Martínez Sistach i integrada per: Mons. Sebastià Taltavull Anglada, Bisbe auxiliar de Barcelona; Mons. Pere Tena, Bisbe auxiliar emèrit de Barcelona; P. Enric Puig, S.J., coordinador de la visita; Mn. Joan Galtés, Vicari Episcopal de Barcelona; Mn. Sergi Gordo, Secretari general de l’Arquebisbat; Mn. Antoni Matabosch, Delegat diocesà d’Economia; Mn. Jordi Piquer, Delegat diocesà de Mitjans de Comunicació Social; Sra. Mª Dolors Villas, membre de la Secretaria general de l’Arquebisbat, i Sra. Mini Obiols, membre de la Delegació diocesana d’Economia.

 

Barcelona, 10 de maig de 2010