Comunicat de premsa

06 febrer, 2014 - 
Església de Barcelona

Davant la denúncia presentada contra Mn. Ignasi Marqués, prevere de la població de Santa Coloma de Gramenet, aquest Arquebisbat manifesta que:

Tot respectant el principi de presumpció d’innocència del denunciat, aquest  Arquebisbat expressa la seva plena cooperació amb la justícia en tot el que calgui per tal d’aclarir els fets pel que és implicat i dirimir les possibles responsabilitats.

Mn. Ignasi Marqués ha estat apartat de les seves funcions i responsabilitats parroquials.

Barcelona, 6 de febrer de 2014