Catedral

La Catedral és un monument d’interès de capital importància tant des de el punt de vista històric com artístic. Tanmateix, al ser un lloc sagrat, dedicat fonamentalment al culte religiós, cal mantenir sempre i en tot moment, una actitud de reverència i respecte. Barcelona tenia ja al segle IV una Catedral paleocritiana. HORARI DELS SERVEIS […]

Centres de Formació

Facultat de Teologia de Catalunya Institució eclesiàstica, de caràcter universitari, canònicament erigida per la Congregació per a l’E­ducació Catòlica, el 7 de maig de 1968, que es dedica a l’estudi i a l’en­senyament de la Teologia i de les ciències que s’hi relacionen, i gau­deix del dret de conferir graus acadèmics amb l’autoritat de la […]