Decret 15/15 de 3 de juliol de 2015, aprovació normes i orientacions pastorals per a les agrupacions parroquials

DECRET 15/15.— Barcelona, 3 de juliol de 2015 Tenint en compte els canvis demogràfics, socials i religiosos de la nostra societat i da­vant la necessitat d’adequar-los a una millor atenció pastoral, un treball més conjuntat entre les parròquies i un renovat dinamisme evangelitzador; Havent elaborat el document Normes i orientacions pastorals per a les agrupacions […]

Decret 06/15 de 20 d’abril de 2015, constitució comissió diocesana de patrimoni litúrgic i cultural

DECRET 06/15.- Barcelona, 20 d’abril de 2015 Entre les activitats més nobles de l’enginy humà hi ha les belles arts i sobretot l’art religiós i el seu cimal, l’art sagrat. La Constitució Sacrosantum Concilium del Con­cili Vaticà II estableix que «en la construcció dels edificis sagrats cal preocupar-se diligentment que siguin idonis per a permetre […]